Algemene voorwaarden


Artikel 1 Fotosessie

De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie een overzicht van de kosten van de sessie en eventuele reiskosten. Het bedrag van de fotosessie wordt op de dag van de sessie zelf of vooraf betaald en evt. andere producten worden op de dag van de bestelafspraak betaald. U kunt het bedrag ook overmaken op het rekeningnummer van Zo puur! Fotografie met vermelding van uw naam en datum van de shoot.


Artikel 2 Privégegevens

Wendy Huijsmans zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres etc. aan derden doorgeven.


Artikel 3 Eigendom/ auteursrecht

De door Zo puur fotografie gemaakte foto's blijven eigendom Zo puur fotografie.De geportretteerde mag de kleine resolutiefoto’s voorzien van logo, die erbij worden gezonden, gebruiken voor zijn/ haar website. Op het internet plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe is niet toegestaan.

Bij afname van de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden te gebruiken voor publicatie in gedrukte of digitale media.


Artikel 4 Producten

De fotografe werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerking en correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid anders ervaart. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding. De klant heeft de mogelijkheid om afdrukken en andere fotoproducten bij Zo puur fotografie te bestellen, dan is de kwaliteit het beste.


Artikel 5 Klachten

De fotografe zal haar uiterste best doen om een product af te leveren waar de geportretteerde zich goed bij voelt. Gezien de aard van de reportage kan geen garantie gegeven worden voor het maken van specifieke beelden. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen tien dagen na levering schriftelijk aan de fotografe te worden meegedeeld.


Artikel 6 Leveringstermijn

Wendy Huijsmans hanteert 3 weken voor de bestanden bewerkt zijn. Tijdens de bestelafspraak kan er gekozen worden voor digitale bestanden of andere mooie producten. De levertijd hangt af van het gekozen product en bedraagt tussen de 2-4 weken en gaat in nadat de betaling is ontvangen.


Artikel 7 Overhandiging beeldmateriaal

Wanneer het beeldmateriaal klaar ligt, krijgt de klant een e-mail. Het beeldmateriaal wordt door Wendy Huijsmans overhandigd nadat de volledige factuur is voldaan. Na het overhandigen gaat het risico op de wederpartij over. Bij verzending gaat het risico op de wederpartij over op het moment van verzending.


Artikel 8

Ik gebruik 1 of 2 mooie foto’s van de shoot voor mijn facebookpagina/ website. Hiermee kan ik mijn werk laten zien. Het is een onderdeel van mijn bedrijfsvoering. Met hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden.

Ik gebruik de mooiste foto’s voor producten als een boek, brochure, prijslijst, flyers, poster om mijn bedrijf te promoten.


Artikel 9 Bewaren beeldmateriaal

Het beeldmateriaal wordt twee jaar bewaard door Wendy Huijsmans